Logotype.png
Foetter-tvaa.png

Hem | Vårt erbjudande | Våra kunder | Om oss | Kontakt

Adandogruppen bidrar till att effektivisera kundens verksamhet och öka dess konkurrensförmåga vilket ger långsiktiga resultat och effekter. Värde skapas för såväl kunder, medarbetare som ägare. Vi arbetar tillsammans med kundens personal och överför kompetens och ger kunskap i hur metoder och verktyg tillämpas i verksamheten. Förändringar förankras genom att aktivt väva in förändringsledning/arbete som naturliga delar i uppdragen. Adandogruppen arbetar med etablerade metoder, modeller och verktyg Adandogruppen har ett mer praktiskt än teoretiskt angreppssätt.

Bygg och fastighet

Media och underhållning

Läkemedel

Konsult

IT

Skogsindustri

Handel

Försäkring

Statliga verk, myndigheter och bolag

Ideell verksamhet

Verkstadsindustri

Bilindustri

Programvaruproducerande IT-företag med konsultverksamhet – Företagsfusion

IT-företag som vänder sig till fastighetsbranschen – Affärsplanering

IT- och kommunikationskoncern – Bygga gemensamt varumärke

Programvaruproducerande IT-företag – Utveckla ny webb-portal

IT-företag – Utveckla marknads- och kundstrategi

IT- och kommunikationskoncern – Implementering av CRM-system

Adandogruppen ∘ info@adandogruppen.se ∘ www.adandogruppen.se