Logotype.png
Foetter-tvaa.png

Hem | Vårt erbjudande | Våra kunder | Om oss | Kontakt

Adandogruppen bidrar till att effektivisera kundens verksamhet och öka dess konkurrensförmåga vilket ger långsiktiga resultat och effekter. Värde skapas för såväl kunder, medarbetare som ägare. Vi arbetar tillsammans med kundens personal och överför kompetens och ger kunskap i hur metoder och verktyg tillämpas i verksamheten. Förändringar förankras genom att aktivt väva in förändringsledning/arbete som naturliga delar i uppdragen. Adandogruppen arbetar med etablerade metoder, modeller och verktyg Adandogruppen har ett mer praktiskt än teoretiskt angreppssätt.

Bygg och fastighet

Media och underhållning

Läkemedel

Konsult

IT

Skogsindustri

Handel

Försäkring

Statliga verk, myndigheter och bolag

Ideell verksamhet

Verkstadsindustri

Bilindustri

Världsledande truckföretag – Utveckling av Supply Chain koncept; synsätt, arbetsmetoder organisation och systemstöd.

Kemiföretag – Utveckling av den interna Logistiken för att möte kundernas krav på en hög servicegrad – Kostnadsjakt med beprövad metodik

Adandogruppen ∘ info@adandogruppen.se ∘ www.adandogruppen.se