Logotype.png
Foetter-tvaa.png

Hem | Vårt erbjudande | Våra kunder | Om oss | Kontakt

Adandogruppen bidrar till att effektivisera kundens verksamhet och öka dess konkurrensförmåga vilket ger långsiktiga resultat och effekter. Värde skapas för såväl kunder, medarbetare som ägare. Vi arbetar tillsammans med kundens personal och överför kompetens och ger kunskap i hur metoder och verktyg tillämpas i verksamheten. Förändringar förankras genom att aktivt väva in förändringsledning/arbete som naturliga delar i uppdragen. Adandogruppen arbetar med etablerade metoder, modeller och verktyg Adandogruppen har ett mer praktiskt än teoretiskt angreppssätt.

Bygg och fastighet

Media och underhållning

Läkemedel

Konsult

IT

Skogsindustri

Handel

Försäkring

Statliga verk, myndigheter och bolag

Ideell verksamhet

Verkstadsindustri

Bilindustri

Stor statlig myndighet - Uppbyggnad av shared servicefunktioner för gemensamma stödprocesser

Kommunalt fastighetsbolag - Effektivisering av upphandlingsverksamheten

Statligt fastighetsbolag - Ordning och reda inom ekonomi- och IT-verksamheten

Kommunkontoret - Utredning för beslut om införande av en kommungemensam bank.

Fritidsanläggning - Fastighetsekonomisk analys

Läkemedelsdistributör - Processorientering från producent till konsument

Adandogruppen ∘ info@adandogruppen.se ∘ www.adandogruppen.se